Beraterin

Coach

Trainerin

Hast du ein Plan, eine Traumen, ein Ziel. Fühlt sich dass du wirklich viel geben, aber hast du weiternicht voll. Lost sich deine Motivation, oder fühlt sich eine Grenze dafür?

 

Suchst du eine gute Idee für sich, zu deinen Planen erreichen aber kennst du nicht gute Weg mitwem könntest du weiter gehen?

 

Brauchst du ein Coach. Währende unsere Coach-Session arbeitest du am beste Losungen für deineErzielen . Damit Unterhalten sich und gute bereite Werkzeugen vor findest du internen Hilfsquellen.Entwickeln sie sich nicht erreichenden neuer Strategie. Ich unterstütze dich mit entdecken sich undnutzen sich ein Potential zur hangt ab deine Qualität in deiner Leben.

Coach

„Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany tym, czego nie zrobiłeś, niż tym, co zrobiłeś. Więcodwiąż liny, opuść bezpieczny port. Złap w żagle pomyślne wiatry. Badaj. Marz. Odkrywaj.”

 

Mark Twain

 

 

„Jedyny sposób, aby odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe.”

 

ArthurC.Clarke

„Porażka bardzo boli, ale jeszcze gorszym jest nie próbować odnieść sukcesu.”

 

Theodore Roosevelt

i

 

 

„Cóż, jednak człowiek powinien próbować być lepszym niż myśli, że jest, bo nie powinien zdawać sięna łaskę losu.”

 

Robert Browning

 

 

 

„Ludzie często mówią, że motywacja nie trwa wiecznie. Kąpiel też nie – dlatego zalecana jestcodziennie.”

 

Zig Ziglar

„Pragnienie jest punktem wyjścia wszystkich osiągnięć, nie nadzieja, nie życzenie, ale głębokietętniące pragnienie, aby przekroczyć wszystko.”

 

Napoleon Hill

„Ludzie stają się naprawdę wspaniali, kiedy zaczynają myśleć, że mogą zrobić wszystko. Kiedyuwierzą w siebie, to oznacza, że posiedli pierwszy sekret sukcesu.”

 

Norman Vincent Peale

„Człowiek rodzi się, by odnieść sukces, nie porażkę.”

 

Henry David Thoreau

 

+49 15111517727

Kontakt

Über mich

Coach

Beraterin

Trainerin

News

  1. pl
  2. de

Prywatny gabinet 

 

 

Mgr. Anna Antoniak-Pietrzak 

Coach Doradca Trener

 

ul. Am Römerhof 49  60486

Frankfurt nad Menem 

Deutschland

 

 

 Tel.: 015 11 15 17 727 

 

 

kontakt@frankfurtammain.coach

 

Twój e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomośći
Send
Send
Form sent seuccessfully - thank you.
Please fill all required fields!

© - Anna Antoniak-Pietrzak

Impressum